+90 392 444 4 538 info@jetgaz.com
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre etkilerini tespit etmeyi ve sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmeyi,
  • Çevre etkileri üzerindeki performansımızı sürekli olarak ölçmeyi ve minimize etmek için çalışmalar yürütmeyi,
  • Çevre etkilerini minimize etmek için en iyi teknolojileri (geri dönüşüm ve yeniden kullanım) ve işletme prosedürlerini uygulamayı,
  • Çevremizi koruma bilinciyle davranmayı ve tüm çalışanlarımızı çevreyi koruma konusunda bilinçlendirmeyi ve uygulamalarını sağlamayı,
  • Uluslararası standartlara, kanunlara, yönetmeliklere ve çevre mevzuat ve gerekliliklerine her daim uymayı,
  • Çevremizi koruma bilincini tüm çalışanlarımıza ve müşterilerimize yaymayı

  • Taahüt ederiz…